RODO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej „RODO”, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zależy nam na przejrzystości działań , dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzeniem dotyczący ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię o tym, że zgodnie z nowymi przepisami:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Nadawcę wiadomości jest Galeria Pod Rotuzem Marzena Iskrzycka Ul. Św. Huberta 15 43-520 Chybie 

Jak się z nami skontaktować?

Z Administratorem danych , we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: marzena.iskrzycka@gmail.com

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

-przedstawienia ofert w odpowiedzi na zapytanie,

-realizacji sprzedaży towarów i usług.

Okres przechowywania danych?

Spółka nie będzie przechowywała dane osobowe dłużej niż to konieczne z zachowaniem prawa zawartego w przepisach sektorowych.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia, o ile obowiązujące przepisy sektorowe nie stanowią inaczej.